Garn, stickning, virkning och boktips

Igarnkorgen

En blogg om textilt hantverk.

För skojs skull.

Bloggen är under uppbyggnad.


Klicka på knappen!

Klickar du på den här knappen kommer du till mina egna mönster som jag delar med mig 

Här precenterar och recenserar hantverksböcker jag läst

Stickning och virkning 

Tips om garner.

Gamla och nya 

Esters Hjärtesjal 

Med beskrivning

An English version is further down on this page.

 En söt sjal som jag kallar Esters Hjärtesjal efter någon som betyder väldigt väldigt mycket för mig, mitt äldsta barnbarn. Om man tittar på sjalen så består mönstret av hjärtan som bildar en blomma. Det finns ytterligare 2 mönster i den beroende på var man fäster ögat. En stjärna och något annat mysko. Roligt grej det där, när ögat blir lurat ! Jag är jättenöjd med sjalen och tycker den blev riktigt fin.

Jag har stickat med Ullcentrum Ölands 2 trådiga garn som jag rekommenderar till sjalen. Det är ett mycket bra, fint, prisvärt 100% svenskt ullgarn med många färger att välja på.Jag har skaffat mej 3 härvor av båda färgerna (varje härva innehåller 100 gram garn). Jag fick ca 50 gr över av det vita garnet och 5 gram över av det rosa. Sjalen matter 95 x 195 cm.

Här kan man köpa garnet:http://www.ullcentrum.com/ullgarn/

Mönster och diagram här nedan.

Vid eventuella fel i beskrivning: Kontakta mej så jag kan rätta till, här:susanneljung@outlook.com

Rundstickor 3,5 till just det garnet jag använt Ullcentrums Ölands 2 trådiga ullgarn. Tar man annat garn så får man ta stickstorlek utefter det

Sjalen stickas i slätstickning. Lägg upp 7 maskor med bottenfärgen. Sticka 1 varv.

Öka sedan 1 maska innanför yttersta maskan i vardera sida av sjalen VARJE/ALLA VARV sjalen ut.

Man kan även dra ihop och sticka på rundsticka. Då behöver man 6 klippmaskor.

Sticka 5 varv. På 6:e varvet börjar man sticka mönster enligt diagram. Centrera över spetsen på sjalen (för att få en snygg baksida, sno garnen om varandra på baksidan då det behövs var 3-4 maska. Då slipper man för långa löptrådar/flotteringar)

Fortsätt att sticka efter diagrammet tills sjalen är färdig utefter eget önskat mått. Sticka 5 varv utan mönster efter sista mönsterbården.

Överkanten på sjalen (den övre delen av kantbården) Fortsätt med bottenfärgen eller bryt av med mönsterfärgen. Det väljer man själv vilket man tycker passar bäst. Sticka efter mönsterdigrammet för mönsterbård. Fortsätt göra ökningarna i hörnen som du gjorde på sjalen.

När diagrammet är färdigstickat, stickas ett varv av mönsterbårdens mönsterfärg.

Sticka 1 varv som blir avigt på rätsidan. Sticka diagrammet på insidan, fast nu tvärtom med färgerna.

OBS!Nu ska man minska på samma sätt som man har ökat tidigare, alltså 1 maska i varje sida av sjalen. Maska av.

Plocka upp en maska i varje maska utefter de 2 övriga sidorna av sjalen men i ar 10.e maska hämtar du 1 extra maska. Sticka utefter diagrammet för mönsterbård så som du gjorde på kantbården upptill på sjalen. Öka en maska på båda sidorna av sjalspetsen och i varje sida och på insidan minskar man på samma sätt. Jag har valt att sticka insidan på sjalkanten enfärgad med mönsterfärgen. Maska av.

Vik och sy fast bården runt sjalen.


English description:

I have knitted this shawl with Ullcentrum Öland 2 wire yarn that I recommend to wrap. It is a very good andaffordable 100% Swedish wool yarn with many colors to choose on.I have bought 3 skeins of both colors (each skein contains 100 grams of yarn). I got about 50 grams of the white yarn and 5 grams of the pink. Wrap matter 95 x 195 cm.

Here you can buy this yarn:http://www.ullcentrum.com/ullgarn/

Annonser

RAPPORTERA DENNA ANNONSINTEGRITET

At thewrong in my description or the English text: Please contact me so I can correct, here: susanneljung@outlook.com

Round Needles 3,5 to that particular yarn I recommended above. Taking another yarn, you get to stick the size along the

The shawl is knitted in stockinette stitch.
Cast on7stitches with the base color. Knit 1 row.

Then increase 1 stitch inside the outermost stitch in each side of shawl ANY / ALL ROW shawl out.

If you choose to knit around on circular needle. Then you need to cut six stitches.

Work 5 rows. On the sixthrow, begin to knit pattern according to diagram. Center the middle of the diagram of the tip of shawl To get a nice back, twist the yarns each other on the back when needed was 3-4 stitch. Then you avoid the long loose floats.

Continue to work for the chart until the shawl is completed along its own desired measure. Work 5 laps without patterns after the last pattern border.

The top edge of shawl (the upper edge of the border): Continue with the base color or switch the color pattern. You choose yourself which you think fits best. Knit for mönsterdigrammet pattern border. Continue making increases in the corners like you did on the shawl.

When the chart is finished, knit one turn of the pattern border pattern color.

Knit 1 row purl that becomepurl on the right side. Knit the diagram on the inside, but now the other way around with the colors.

NOTE! Now you should reduce the same as it has grown in the past, then 1 st in each side of shawl. Cast off.

Pick up one stitch in every stitch along the other two sides of the shawl but in 10thstitch, you pick up one extra stitch. Continue along the chart pattern border as you did on kantbården top of the shawl. Increase one stitch on both sides of the wrap tip and each side and on the inside reduces the same. I have chosen to stand inside the shawl edge solid color pattern color. Cast off.

Fold and sew border round the shawl.Min allra bästa väska

Gratis mönster i inlägget

Jag behövde en väska så jag tog garnet som blivit över efter en sjal och satte mej och lekte lite. Resultatet blev detta. Jag är riktigt nöjd!! Ojoj så mycket jag har använt min väska. 
Den fungerar även bra som ”rumpe-värmare” (om man inte har något ömtåligt i den alltså)
Garnet är Ullcentrum Ölands 2 trådiga ullgarn och jag har använt dubbelt garn.
Bottenfärgen är ljung och mönsterfärgen är vit. Garnåtgång: 250 gr bottenfärg, 100 gr mönsterfärg. Garnåtgången är nog lite beroende av vad man väljer för garn.
Jag fick skarva med garnet på denna väska så det blev ett gråare parti mitt på. Det stör inte men det är kanske snyggast om garnet får löpa i härvorna.
Väskan är virkad och stickad i dubbelt garn så den är tät och stadig.
Jag har använt virknål nr 4,5 och rundsticka nr 4,5 60 cm.
Botten är virkad i fasta maskor – den är superstadig
8 virkade omgångar med s.k. stjärnmönster
Mönsterbården är slätstickad
2 virkade omgångar stjärnmönster
Hantagen är 2 virkade omgångar av stjärnmönster som viks ihop och sys. De blir riktigt stadiga och bekväma att hålla i.
Tips: Man kan sticka/virka en infodring längst upp som man kan vika ner och få en snygg kant på en ev. fording av väskan, om man vill. Man behöver inte fodra väskan för den är tät nog och dessutom snygg på insidan också.
Här kan man köpa just det garnet jag har använt:http://www.ullcentrum.com/garn-tillbehor/ullgarn/2-tradigt-ullgarn/

VÄSKANS BOTTEN:
lägg upp 35 lm med virknål nr 4,5
Varv 1: börja i 2:a lm från nålen, 33 fm, 3 fm i sista lm. Vänd inte utan fortsätt virka runt 33 fm, 3 fm i den sista m.
Vänd inte utan fortsätt virka runt, runt.
Varv 2: 1 fm I varje maska men 3 fm i mitten-fm I varje grupp om 3 fm
Upprepa varv 2 totalt 9 varv.

VÄSKAN:
Stjärnvirkning med mellanvarv i fm. Jag har hittat en bra beskrivning på Garnstudios hemsida med en bra instruktionsvideo.http://www.garnstudio.com/lang/se/video.php?id=260
Varv 1 (rätan): 3 lm, plocka upp 1 m i 2:a och 3:e lm från nålen, 1 m i första 3 m på föregående v = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, virka 1 lm vilket skapar ett hål över de 6 m, *plocka upp 1 m i hålet, 1 m i sidan på den sista av de 6 m, 1 m i samma m som den sista av de 6 m plockades upp i, 1 m i var av de nästa 2 m på föregående varv = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, 1 lm*, upprepa *-*. Virka 1 hst i sista lm. Vänd igen
Varv 2 (avigan): 2 lm, virka 2 hst i varje ”stjärnhål”, avsluta v med 1 hst i sista m. Vänd.
Varv 3: 3 lm, plocka upp 1 m i 2:a och 3:e lm från nålen, 1 m i första 3 m på v = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, virka 1 lm, *plocka upp 1 m i hålet, 1 m i sidan på den sista av de 6 m, 1 m i samma m som den sista av de 6 m plockades upp i, 1 m i var av de nästa 2 m = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, 1 lm*, upprepa *-*. Virka 1 hst i sista lm. Vänd igen
Varv 4: (rätan) 1lm, 1 fm I varje hst, avsluta med 1 sm I 1: lm på varvet
Upprepa varv 2 och 3 för stjärnmönster. Virka varv 4, som är ett mellanvarv mellan stjärnmönstret. Väskan på bilden har 8 bårder med stjärnmönster inkl. mellanvarv.

DET STICKADE PARTIET:
Byt till rundsticka nr4,5, 60 cm. Plocka upp 1 maska på rundsticka från varje m i det sista virkade varvet på väskan.
Sticka 4 v slätstickning i bottefärgen: Sticka diagrammet nedan. Anpassa mönstret
så att mittenblomman i diagrammet hamnar mitt på varje sida av väskan.
Sticka 4 v slätstickning i bottefärgen.


VÄSKANS ÖVRE VIRKADE PARTI:
Byt till virknål nr 4,5.
Varv 1 (rätan): 3 lm, plocka upp 1 m i 2:a och 3:e lm från nålen, 1 m i första 3 m på föregående v = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, virka 1 lm vilket skapar ett hål över de 6 m, *plocka upp 1 m i hålet, 1 m i sidan på den sista av de 6 m, 1 m i samma m som den sista av de 6 m plockades upp i, 1 m i var av de nästa 2 m på föregående varv = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, 1 lm*, upprepa *-*. Virka 1 hst i sista lm. Vänd igen
Varv 2 (avigan): 2 lm, virka 2 hst i varje ”stjärnhål”, avsluta v med 1 hst i sista m. Vänd.
Varv 3: 3 lm, plocka upp 1 m i 2:a och 3:e lm från nålen, 1 m i första 3 m på v = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, virka 1 lm, *plocka upp 1 m i hålet, 1 m i sidan på den sista av de 6 m, 1 m i samma m som den sista av de 6 m plockades upp i, 1 m i var av de nästa 2 m = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, 1 lm*, upprepa *-*. Virka 1 hst i sista lm. Vänd igen
Varv 4: (rätan) 1lm, 1 fm I varje hst, avsluta med 1 sm I 1: lm på varvet
Upprepa varv 2 och 3 för stjärnmönster. Virka varv 4, som är ett mellanvarv mellan stjärnmönstret. Väskan på bilden har 2 bårder med stjärnmönster inkl. mellanvarv.

Tag av garnet. Fäst alla trådar.

HANDTAG Gör 2 likadana
Lägg upp 103 lm
Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, 1 fm i varje lm. Vänd
Varv 2: 3 lm, plocka upp 1 m i 2:a och 3:e lm från nålen, 1 m i första 3 m på v = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, virka 1 lm, *plocka upp 1 m i hålet, 1 m i sidan på den sista av de 6 m, 1 m i samma m som den sista av de 6 m plockades upp i, 1 m i var av de nästa 2 m = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, 1 lm*, upprepa *-*. Virka 1 hst i sista lm. Vänd igen
Varv 3 (avigan): 2 lm, virka 2 hst i varje ”stjärnhål”, avsluta v med 1 hst i sista m. Vänd.
Varv 4: (rätan) 1lm, 1 fm I varje hst, avsluta med 1 sm I 1: lm på varvet
Byt till monsterfärgen och virka:
Varv 5: 1 lm , 1 fm i varje m. Vänd
Varv 6: 3 lm, plocka upp 1 m i 2:a och 3:e lm från nålen, 1 m i första 3 m på v = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, virka 1 lm, *plocka upp 1 m i hålet, 1 m i sidan på den sista av de 6 m, 1 m i samma m som den sista av de 6 m plockades upp i, 1 m i var av de nästa 2 m = 6 m på nålen, gör ett omslag och drag genom alla 6 m, 1 lm*, upprepa *-*. Virka 1 hst i sista lm. Vänd igen
Varv 7 (avigan): 2 lm, virka 2 hst i varje ”stjärnhål”, avsluta v med 1 hst i sista m. Vänd.
Varv 8: (rätan) 1lm, 1 fm I varje hst, avsluta med 1 sm I 1: lm på varvet
Tag av garnet. Fäst trådar. Vik handtaget på längden. Pressa med fuktig trasa och sy längs handtaget med valfri färg.


MONTERiNG:
Sy fast handtagen på två ställen vid varje fäste av handtagen. Vid väskans övre kant och strax ovanför det stickade partiet

LYCKA TILL !!!

Koftan Knyssla

I Ullcentrums blogg kan man läsa ett jättetrevligt inlägg om min skapelse Koftan Knyssla. Jag har ingen Knyssla själv men samlar på mig garn nu så att jag snart kan sticka mig en egen

Här kan man köpa garn till Knyssla

Åkpåsen KIM

Det är så otroligt roligt att åkpåsen jag stickade för några år sen användes och var omtyckt. Nu har barnet som fick den blivit några år och nyss blivit storasyster.

Beskrivningen till åkpåsen, som är min egen är utlagd på Ravelry. 20 kr kostar mönstret.

Jag hade vitt garn hemma i blandningen bomull och bambu 50/50 från Viking. Bambino heter det. Det brukar vara lite knepigt att sticka flätor i bomull men med bambu i garnet så gick det utmärkt. Åkpåsen blev skönt mjuk och mysig. Den är stickad till en liggvagn med innermått 75 x 40 cm.

Jag stickade i dubbelt garn och med stickor nr. 4,0 Luvan lämnade jag som den är men jag fodrade själva påsen i sött rosa flanelltyg som går att tvätta tillsammans med påsen.


Ravelry: Barnvagnsväska "Kim" mönster av Susanne Ljung

Boktips:


Virkarens stora mönsterbok.


Virkarens stora mönsterbok har kommit ut i ny reviderad upplaga.

Jag tycker att om man ska ha en virkbok så ska man ha den här. Toppenbok ! Utbildande, inspirerande och virkteknikerna bra illustrerad i bild.

Lätt hittar man i bland de 200 mönstren som är mycket lättbegripliga.

Bokens första kapitell handlar om att komma igång och att lära sig virka. Här finns information om all ifrån första uppläggningsmaskan till specialmaskor.

I boken finns virktekninger för nybörjaren till den mer vane virkaren.

Sarah Hazel är upphovsman och boken är utgiven av Ordalagets förlag.

Man kan även beställa boken hos förlaget.

Jag kommer inte att ställa in boken i hyllan utan jag kommer låta den ligga lätt tillgänglig så att jag kan titta i den lite då och då.